Кръвни продукти (5)

Кръвните лекарствени продукти, разпространявани в България са произведени от фармацевтичният концерн CSL Behring - Германия.

CSL Behring е един от най-старите фармацевтични производители, чието минало може да бъде проследено до началото на 20 век. Специализиран в създаването на лекарства - деривати от човешка кръвна плазма, CSL Behring сe е превърнал в световен еталон на марка, гарантираща високо качество на лекарствените продукти произведени от него.

Всички кръвни продукти, разрешени за употреба в България могат да бъдат съхранявани при стайна температура (до +25°С), като фирма „НОВИМЕД“ ООД  поддържа на склад големи количества от тях, което позволява бърза доставка до лечебните заведения в страната.

Преглед на продукти...

Радиофармацевтици (1)

Фирма „НОВИМЕД“ ООД е дългогодишен доставчик на радиофармацевтик (18F) FDG за нуждите на Позитрон Емисионен Компютърен Томограф (PET-CT) на „Клиниката по Нуклеарна Медицина“ към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
PET-CT в УМБАЛ „Александровска“ЕАД е единият от общо двата за България такива апарата, използвани за диагностика на онкологични заболявания.

При PET-CT изследването, в пациента се инжектира контрастен препарат, базиран на радиоактивен флуор (18F) -  краткоживущ радионуклеид с време на полуразпад от приблизително 109 минути.

Преглед на продукти...