Сервизни услуги от Новимед

 

Фирма Новимед разполага със собствен лицензиран сервиз от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в сервизирането на медицинска апаратура.

Сервизът на Новимед има внедрена система за управление на качеството и е сертифициран по международен стандарт ISO9001.

Има издадена Лицензия от АЯР за работа с Източници на йонизиращи лъчения и инженерите ежегодно преминават поддържащо обучение за работа с ИЙЛ.

Сервизните инженери са преминали и ежегодно преминават допълнителни обучения при производителите на предлаганата от фирмата апаратура във връзка с актуализация и новости в продуктовата гама, като за това получават съответните сертификати. Това гарантира високото качество на извършваните сервизни услуги и безпроблемната работа на инсталираната апаратура.

Сервизът разполага с модерна диагностична и измервателна техника и съоръжения/инструменатриум за извършване на дейността, сервизна документация за всички предлагани апарати и необходимите резервни части за тях

Сервизът извършва обслужване на територията на цялата страна:
• Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на предлаганата апаратура.
• Обучение на персонала за работа с апаратурата
• Гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталираната апаратура
• извънгаранционен сервиз на апарати, които не са закупени от фирмата
• Диагностика и ремонт
• Профилактика
• Инсталиране, обновяване и настройки на софтуера на апаратите
• Абонаментно сервизно обслужване
• 3D Проектиране на болнични помещения (операционни зали, интензивни отделения и др.)
• Консултация и съгласуване за архитектурни и конструкторски проекти при изграждането на рентгенови зали и операционни.

 Нашите гаранционни условия може да видите тук


Заявител:
ел.поща:*
Телефон:
Сервизна услуга*
ДРУГА УСЛУГА:
Верификация: